Over onze stalling


Helaas moeten wij u hierbij berichten dat onze caravanstalling haar poorten op 31 oktober aanstaande definitief zal sluiten.

Gedurende vele jaren hebben we met plezier en toewijding gezorgd voor de opslag van caravans, campers en andere recreatieve voertuigen. We hebben daarbij altijd gestreefd naar een zo hoog mogelijk niveau van service en zullen dit natuurlijk voortzetten tot het einde. 

Wij willen graag van deze gelegenheid gebruik maken om onze klanten hartelijk te bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen en het prettige contact tijdens de openingstijden. 

 

In verband met de aanstaande sluiting kunnen wij helaas geen nieuwe stallingsovereenkomsten - ook niet voor korte tijd - meer aangaan !!!

 

Tot ziens!


Openingstijden (m.u.v. feestdagen):

Iedere dinsdag- en donderdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur
Op zaterdag 7, 14, 21 en 28 oktober 2023 zal de stalling extra geopend zijn tussen 14.00 en 16.00 uur.
Dinsdag 31 oktober 2023, tussen 19.00 en 20.00 uur is de laatste dag waarop u uw voertuig kunt ophalen.

 

Telefoonnummer (ma. t/m vrij. van 09.00 - 17.00 uur) voor algemene vragen: 

Tel. 06 - 30042647 

 

Geen gehoor? Stuur dan een mailtje naar info@caravanstallingsintrosa.nl

ALLEEN BIJ NOODGEVALLEN / ONRAAD: 06 - 25329386


ROKEN EN OPEN VUUR IS OP ONS TERREIN VERBODEN !

Dank voor uw begrip!Algemeen


Locatie
Lahrstraat 5
6137 AD Sittard
Ingang naast zorgcentrum De Kollenberg

Openingstijden
Iedere dinsdag en donderdag, m.u.v. feestdagen
1 april - 1 november: 19.00 tot 20.00 uur
Op zaterdag 7, 14, 21 en 28 oktober 2023 zal de stalling extra geopend zijn tussen 14.00 en 16.00 uur.

Belangrijk
Stalling is geheel op eigen risico; het voertuig dient dus voldoende verzekerd te zijn tegen iedere vorm van schade.
Gasflessen en andere brandbare stoffen dienen uit de voertuigen verwijderd te worden.

Zie verder tevens onze huisregels.

Algemene informatie

Opzegging dient schriftelijk - uiterlijk 2 maanden voor het begin van een nieuwe stallingsperiode - te gebeuren t.a.v. Caravanstalling Sint Rosa, p/a Akerstraat 99, 6417 BL Heerlen of per mail via info@caravanstallingsintrosa.nl